Seingar

Côr Seingar
Yr Oriel
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
         
 
Ymarfer yn y Feddygfa cyn dod yn fuddugol yn Eisteddfid Tumble - Medi 2019
Perfformiad ar gyfer W.I. - Caerfyrddin Hydref - 2019
 
camera
camera
   
Gwyl Canol Dref - Caerfyrddin Gorffennaf - 2019
   
camera
camera
   
Llun - Elen Williams
Llun - Elen Williams
 
 
Perfformiad 'Fidelio' gan Beethoven - gyda Opera Cymru - Mai 2019
 
camera
camera
 
Ymarfer ar gyfer Perfformiad 'Fidelio' gan Beethoven - gyda Opera Cymru - Mai 2019
 
camera
Seingar
camera
camera
Seingar
camera
 
Clwb Cinio - Llanbedr Pont Steffan - Mawrth 2019
Y Croeshoeliad Mawrth 24 2019
 
camera
Seingar
camera
 
Noson - W.I. Sant Cynnwr - Mawrth 2019
 
camera
Seingar
Seingar
camera
 
Plygain - Eglwys Christ, Caerfyrddin Rhagfyr 2018
 
Cor Seingar
 
Canu a chyflwyno Teledu i Ward y Plant - Ysbyty Glangwili - Caerfyrddin Rhagfyr 2018
Cor Seingar
Cor Seingar
 
Ffair Nadolig Dinefwr Tachwedd 2018
Ffair Nadolig Dinefwr
 
Cyngerdd Y Cofio gyda Shan Cothi- Tachwedd 2018
Cyngerdd Y Cofio - Ar y ffordd i'r Llwyfan
Cor Seingar
 
Perfformio ar Rheilffordd Gwili - Awst 2018
 
 
 
Lluniau Seingar o Wefan flickr.com
CRYNO DDISG SEINGAR
 
Seingar
Seingar
Noson Lawen S4C gyda Dafydd Iwan 2018
Clwb Criced Bronwydd - Diddanu Chwaraewyr o Awstralia 2018
Seingar
Seingar
 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
 
Camera
Seingar
Camera
 
Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2018
 
Camera
Seingar

Seingar Nicki Roderick

 

Seingar
Seingar
Camera
Seingar
 
Eisteddfod Llandudoch 2018
Eisteddfod Llangadog
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
 
Camera
Seingar
Seingar
Camera
 
Cyngerdd gyda Garth Hewitt 2018

Gŵyl Canol Dref - Caerfyrddin 2018

 
Camera
Seingar
Seingar Nicki Roderick
Camera
 
Cyngerdd Cwlwm 40 gyda Caryl Parry - Jones
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
 
Camera
Seingar
Seingar
Camera
 
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006
Cyngerdd yn Amgueddfa Abergwili 2005
 
Camera
Seingar
Seingar
Camera
 
Gwthio 'Piano' o Gaerfyrddin i Landeilo 2008
Gwthio 'Piano' o Gaerfyrddin i Landeilo 2008
 
Camera
Seingar
Seingar
Camera
 
Parti Nadolig 2004
Wedi Cyngerdd yn Aberduad
 
Camera
Seingar
Seingar
Camera
 
Stadiwm y Mileniwm - Cwpan Ryder 2010
Cyngerdd San Pedr 2011
 
Camera
Seingar
Seingar
Camera
 
Taith Seingar i Gaerfaddon 2006
Sipsi Gallois
 
Camera
Seingar
Seingar
Seingar
Seingar
Camera
 
Evita Morgan o Batagonia!!
Rhys 'Guitar'
Christy Mc Carthy
Robyn Lyn
 
Camera     Camera