Seingar

Côr Seingar
Yr Oriel
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Noson yn - Tafarn Beca Trelech
Noson yn - Tafarn Beca Trelech
Ymddangosiad 'Y Tenor Bach Drwg'
Capel Cana, Bancyfelin
Capel Cana, Bancyfelin

Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin

Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin
Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin
 
Recordio 'Newyddion Da' Nadolig 2021
Capel y Priordy
 
Nicki Roderick
Ymarfer yn y Feddygfa cyn dod yn fuddugol yn Eisteddfod Tumble - Medi 2019
Perfformiad ar gyfer W.I. - Caerfyrddin Hydref - 2019
 
Gwyl Canol Dref - Caerfyrddin Gorffennaf - 2019
 
 
Llun - Elen Williams
Llun - Elen Williams
Perfformiad 'Fidelio' gan Beethoven - gyda Opera Cymru - Mai 2019
Ymarfer ar gyfer Perfformiad 'Fidelio' gan Beethoven - gyda Opera Cymru - Mai 2019
Seingar
Seingar
Clwb Cinio - Llanbedr Pont Steffan - Mawrth 2019
Y Croeshoeliad Mawrth 24 2019
Seingar
Noson - W.I. Sant Cynnwr - Mawrth 2019
Seingar
Seingar
Plygain - Eglwys Christ, Caerfyrddin Rhagfyr 2018
Cor Seingar
Canu a chyflwyno Teledu i Ward y Plant - Ysbyty Glangwili - Caerfyrddin Rhagfyr 2018
Cor Seingar
Cor Seingar
Ffair Nadolig Dinefwr Tachwedd 2018
Ffair Nadolig Dinefwr
Cyngerdd Y Cofio gyda Shan Cothi- Tachwedd 2018
Cyngerdd Y Cofio - Ar y ffordd i'r Llwyfan
Cor Seingar
Perfformio ar Rheilffordd Gwili - Awst 2018
Lluniau Seingar o Wefan flickr.com
CRYNO DDISG SEINGAR
Seingar
Seingar
Noson Lawen S4C gyda Dafydd Iwan 2018
Clwb Criced Bronwydd - Diddanu Chwaraewyr o Awstralia 2018
Seingar
Seingar
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
Seingar
Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 2018
Seingar

Seingar Nicki Roderick

 

Seingar
Seingar
Seingar
Eisteddfod Llandudoch 2018
Eisteddfod Llangadog
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
Seingar
Seingar
Cyngerdd gyda Garth Hewitt 2018

Gŵyl Canol Dref - Caerfyrddin 2018

Seingar
Seingar Nicki Roderick
Cyngerdd Cwlwm 40 gyda Caryl Parry - Jones
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
Seingar
Seingar
Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006
Cyngerdd yn Amgueddfa Abergwili 2005
Seingar
Seingar
Gwthio 'Piano' o Gaerfyrddin i Landeilo 2008
Gwthio 'Piano' o Gaerfyrddin i Landeilo 2008
Seingar
Seingar
Parti Nadolig 2004
Wedi Cyngerdd yn Aberduad
Seingar
Seingar
Stadiwm y Mileniwm - Cwpan Ryder 2010
Cyngerdd San Pedr 2011
Seingar
Seingar
Taith Seingar i Gaerfaddon 2006
Sipsi Gallois
Seingar
Seingar
Seingar
Seingar
Evita Morgan o Batagonia!!
Rhys 'Guitar'
Christy Mc Carthy
Robyn Lyn