Côr Seingar
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Croeso i wefan Côr Seingar

Perfformiadau Rhithiol

 

Cor Seingar

Er cof am aelod ffyddlon a ffrind annwyl i bawb.

Roedd ei brwdfrydedd a'i hwyl yn heintus. Nid oes geiriau...

Siân Axford

Newyddion

Croeso cynnes i aelodau newydd.
 

YMARFERION YN AIL DDECHRAU - NOS FAWRTH MEDI'R 7fed

I’r rheiny ohonoch sy’n hoffi canu a chymdeithasu ac sy’n rhydd bob nos Fawrth, yna beth am ymuno a chôr cymysg yng Nghaerfyrddin?

CROESO I BAWB.

Lleoliad ymarferion - Festri - Capel Y Priordy, Caerfyrddin.

Dyddiad ac Amser - Nos Fawrth 7:30 - 9:00 y h

Cor Seingar

Beth am ddilyn Cor Seingar? twitter cor seingar
Cryno Ddisgiau Seingar ar gael - Cysylltwch - seingar@hotmail.co.uk
CRYNO DDISG SEINGAR
Diweddarwyd - Awst 27ain - 2021
Photoscymru.com