Seingar

Côr Seingar
Dyddiadur
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Cysylltu â’r Côr Lluniau
Cyngherddau a Pherfformiadau Nesaf Seingar
Dyddiad Lleoliad Amser Manylion ychwanegol
Rhagfyr 6ed 2019 Eglwys St. Peters, Caerfyrddin 7:30 Cyngerdd W.I.
Tachwedd 23ain 2019 Parc Dinefwr   Ffair Nadolig Dinefwr
Tachwedd 9fed 2019 Theatr y Ffwrnes, Llanelli   Gwyl Cerdd Dant
Hydref 15ed 2019 Caerfyrddin 7:30 Adloniant - Cyfarfod Blynyddol W.I.
Medi 28ain 2019 Tafarn Beca, Trelech 7:30 Noson o Adloniant
Gorffennaf 2il 2019 Capel Priordy, Caerfyrddin 7:30

Recordio - Caniadaeth y Cysegr yn 70 oed

Mai 11eg 2019 The Memo, Y Barri 7:30

OPRA Cymru

Mai 7fed 2019 Theatr y Lyric, Caerfyrddin 7:30

OPRA Cymru

Ebrill 7fed 2019 Clydach 7:00

Crucifixion, John Stainer

Mawrth 24ain2019 Capel Priordy, Caerfyrddin 6:00

Crucifixion, Stainer

Mawrth 7fed 2019 Clwb Rygbi, Llanbedr Pont Steffan 8:45

Clwb Cinio Llanbed

Mawrth 5ed 2019 Llangynnwr 7:30

W I St Cynnwr

Rhagfyr 27ain 2018 S4C 8:00

Noson Lawen (Penblwydd Dafydd Iwan yn 75 oed)

Rhagfyr 16eg 2018 Eglwys Christ Caerfyrddin 7:30

Plygain

Rhagfyr 11eg 2018 Ysbyty Glangwili Caerfyrddin 18:45

Cyflwyno Teledu i ward y Plant - Cilgerran

Tachwedd 24ain 2018 Parc Dinefwr, Llandeilo 02:15

Ffair Nadolig Parc Dinefwr

Hydref 25ain 2018 Caerfyrddin ac yna yn Yr EGIN 18:15

Achlysur Agoriad Swyddogol - Yr Egin S4C

Hydref 27ain 2018 Theatr Y Lyric- Caerfyrddin 19:00 Cyngerdd Gyda Shan Cothi, Cor Meibion Dunvant, Grŵp Celfyddydau Perfformio Dancerama, Band Pibau Abertawe a Chorfflu Drymiau Sgwadron 215 Abertawe.
 

CRYNO DDISG SEINGAR

 
Cyngerdd Cwlwm 40 Cor Seingar
Cor Seingar Lawnsio CD Seingar Cor Seingar