Seingar

Côr Seingar
Dyddiadur
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Cyngherddau a Pherfformiadau Seingar
Dyddiad Lleoliad
Amser
Manylion ychwanegol
       
Mehefin 19eg 2020

PENBLWYDD HAPUS Côr Seingar yn 16 oed.

Mawrth 24ain 2020

Theatr y Ffwrnes, Llanelli

Wedi gohurio.

Perfformiad 'Tylwyth' gyda Theatr Genedlaethol Cymru

Ionawr 5ed 2020

BBC Radio Cymru

16:30

Darllediad - Caniadaeth y Cysegr

Ionawr 4ydd 2020

BBC Radio Cymru

05:30

Darllediad - Caniadaeth y Cysegr

Rhagfyr 6ed 2019

Eglwys Christ, Caerfyrddin

19:30

Cyngerdd W.I.

Tachwedd 30ain 2019

Yr Atom, Caerfyrddin

12:00

Ffair Nadolig

Tachwedd 23ain 2019

Parc Dinefwr

13:30

Ffair Nadolig Dinefwr

Tachwedd 9fed 2019

Theatr y Ffwrnes, Llanelli

17:00

Gwyl Cerdd Dant

Hydref 15ed 2019

Caerfyrddin

19:30

Adloniant - Cyfarfod Blynyddol W.I.

Medi 28ain 2019

Tafarn Beca, Trelech

19:30

Noson o Adloniant

Gorffennaf 2il 2019

Capel Priordy, Caerfyrddin

19:30

Recordio - Caniadaeth y Cysegr yn 70 oed

Mai 11eg 2019

The Memo, Y Barri

19:30

OPRA Cymru

Mai 7fed 2019

Theatr y Lyric, Caerfyrddin

19:30

OPRA Cymru

Ebrill 7fed 2019

Clydach

19:00

Crucifixion, John Stainer

Mawrth 24ain2019

Capel Priordy, Caerfyrddin

18:00

Crucifixion, Stainer

Mawrth 7fed 2019

Clwb Rygbi, Llanbedr Pont Steffan

20:45

Clwb Cinio Llanbed

Mawrth 5ed 2019

Llangynnwr

19:30

W I St Cynnwr

Rhagfyr 27ain 2018

S4C

20:00

Noson Lawen (Penblwydd Dafydd Iwan yn 75 oed)

Rhagfyr 16eg 2018

Eglwys Christ Caerfyrddin

19:30

Plygain

Rhagfyr 11eg 2018

Ysbyty Glangwili Caerfyrddin

18:45

Cyflwyno Teledu i ward y Plant - Cilgerran

Tachwedd 24ain 2018

Parc Dinefwr, Llandeilo

14:15

Ffair Nadolig Parc Dinefwr

Hydref 25ain 2018

Caerfyrddin ac yna yn Yr EGIN

18:15

Achlysur Agoriad Swyddogol - Yr Egin S4C

Hydref 27ain 2018

Theatr Y Lyric- Caerfyrddin

19:00

Cyngerdd Gyda Shan Cothi, Cor Meibion Dunvant, Grŵp Celfyddydau Perfformio Dancerama, Band Pibau Abertawe a Chorfflu Drymiau Sgwadron 215 Abertawe.

 

CRYNO DDISG SEINGAR

 
Cyngerdd Cwlwm 40 Cor Seingar
Cor Seingar Lawnsio CD Seingar Cor Seingar