Seingar Cryno Ddisg Côr Seingar CD Seingar
  Eiliad  
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau

Dyma gryno ddisg gyntaf Côr Seingar, sydd yn coroni dros ddegawd o ddiddanu cynulleidfaoedd yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt gyda’u repertoire amrywiol a phoblogaidd.

Mae’r gryno ddisg hon yn gasgliad o rai o ffefrynnau’r côr, a cheir yma ganeuon llon, lleddf, a rhai digon bywiog!

Bydd elw'r Gryno Ddisg, sydd bron a gwerthu allan, yn mynd tuag at elusennau.

1. Medli allan o Lion King
Elton John, tr. Mark Brymer, cyf. Eiry Evans   Unawdwyr: Meredudd Jones a Mair Jones
2. Mynydd Si Lwli allan o Chitty Chitty Bang Bang
Richard a Robert Sherman, tr. Andy Beck, cyf. Rhian Williams
3.Yn yr Hwyl
J
oe Garland, tr. Peter Gritton, cyf. Seingar   Unawdydd: Meredudd Jones
4. Carol y Gannwyll
John Rutter, cyf. Emyr Davies
5. Eiliad
Eric Jones, geiriau: Catrin Dafydd   Unawdydd: Robyn Lyn Evans
6. Bydded i allan o Lord of the Rings
E
nya, Nicky a Roma Ryan, tr. Mark Brymer, cyf. Meredudd Jones
CD Seingar
7. Castell yn y Nen allan o Les Misérables
Claude-Michel Schonberg, tr. Ed Lojeski, cyf. Tudur Dylan Jones   Gwesteion: plant Seingar
8. Rwy’n dy weld yn sefyll allan o Ann!
Linda Gittins, Penri Roberts a Derec Williams, tr. Linda Gittins   Unawdydd: Carys Davies
9. Gwyl y Baban
Caryl Parry Jones, tr. Robat Arwyn
10. Hedfan Fry allan o Wicked
Stephen Schwartz, tr. Mark Brymer, cyf. Tudur Dylan Jones
11. Eryr Pengwern allan o Heledd
Linda Gittins, Penri Roberts a Derec Williams   Unawdydd: Lewis Richards
12. O Ddwyfol Nos
Adolphe Adam, tr. John E. West, cyf. Mary S.Jones   Unawdydd: Nia Ann Jones
Cliciwch isod i gael blas ar yr arlwy gerddorol

Medli allan o Lion King

Unawdwyr - Meredudd Jones / Mair Jones

CD Seingar

Carol y Gannwyll

 

CD Seingar

Eiliad

Unawdydd - Robyn Lyn

CD Seingar

Rwy'n dy weld yn sefyll

Unawdydd - Carys Davies

Eryr Pengwern

Unawdydd - Lewis Richards

O Ddwyfol Nos

Unawdydd - Nia Ann Jones

CD Seingar
CD Seingar
CD Seingar

O dan arweiniad medrus Nicki Roderick ac i gyfeiliant dawnus Elin Mair Rees ar y piano, mae Seingar yn gôr cymysg o 35 o leisiau ifanc o Gaerfyrddin.

Sefydlwyd y côr yn haf 2004 ac maent wedi mynd o nerth i nerth ers hynny yn cefnogi eisteddfodau, codi arian tuag at nifer o achosion da a diddanu mewn cyngherddau, priodasau a digwyddiadau eraill drwy Gymru.

Dathlwyd dengmlwyddiant y côr yn 2014 gyda chyngerdd i nodi’r garreg filltir hon.

Cor Seingar
Mae Seingar yn gymuned o ffrindiau da sydd hefyd yn mwynhau canu – cymerwch eiliad i gael blas ar gymeriad y côr drwy gyfrwng y caneuon hyn.
Un o aelodau cyntaf y côr oedd y tenor Robyn Lyn Evans, ac mae llais Robyn i’w glywed ar ‘Eiliad’, cân gan Eric Jones a gomisiynwyd yn arbennig i’r côr. Robyn Lyn Evans Ysbrydolwyd y clawr gan eiriau Catrin Dafydd i ‘Eiliad’, sydd hefyd yn gyn-aelod ac yn gyfaill i’r côr. Mae’r geiriau’n sôn am brysurdeb, a phwysigrwydd cymryd eiliad a hoe fach ynghanol bwrlwm bywyd. Catrin Dafydd

Cor Seingar

Cyfarwyddwraig Cerdd

Nicki Roderick

CD Seingar

Band

Piano: Elin Mair Rees
Drymiau: Meredudd Jones
Gitâr fas/drydan: Tim Hamill


Recordiwyd a chynhyrchwyd gan Tim Hamill, Stiwdio Sonic One, Llangennech

Dyluniwyd a lluniau: Celf Calon

Cyngerdd Lawnsio Cryno Ddisg Newydd Seingar - EILIAD + Y Ddau Fariton, Eleri Owen Edwards a Meinir Jones Parry

Capel Heol

Lawnsio CD Seingar

Eryr Pengwern yn fyw o'r Gyngerdd - Cliciwch yma.