Seingar

Cryno Ddisg Côr Seingar

CD Seingar
Eilia2
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau

Dyma ail gryno ddisg Côr Seingar, sydd yn coroni 20 mlynedd o ddiddanu cynulleidfaoedd yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt gyda’u repertoire amrywiol a phoblogaidd.

Mae’r gryno ddisg hon yn gasgliad o rai o ffefrynnau’r côr, a cheir yma ganeuon llon, lleddf, a bywiog.

Cryno Ddisg Côr Seingar - Eilia2

Eilia2

Cliciwch yma am ragflas.

https://youtu.be/7DChsvagA7k

 

Cyfarwyddwraig Cerdd

Nicki Roderick

Band

Piano: Elin Mair Howells, Anwen Evans, Awena Owen
Drymiau: Meredudd Jones

Gitâr fas/drydan: Tim Hamill

Recordiwyd a chynhyrchwyd gan Tim Hamill

Stiwdio Sonic One, Llangennech

Dyluniwyd y clawr gan: Jack Rawsthorne

1. Cod i Ddeffro

Carly Simon tr. Kirby Shaw cyf. Menai Williams

2. Rhyfel

Richard Vaughan geiriau Ellis Evans (Hedd Wyn)

3. Dyrchefir fi

Brendan Graham & Rolf Lovland tr. Roger Emerson cyf. Aled Lewis Evans

4. Rhythm y Ddawns (allan o'r sioe Sweet Charity)

Cy Coleman tr. Richard Barnes cyf. Wyn Bellis Jones

5. Hon ydyw’r Foment (allan o'r sioe Jekyll & Hyde)

Wildhorn tr. Teena Chinn cyf. Meredudd Jones

6. O Fab y Dyn

Eric Jones geiriau George Rees


7. Gorwedd gyda’i Nerth

Caryl Parry Jones tr. Geraint Cynan

8. Hafan Gobaith

Delyth Rees geiriau Eleri Richards

9. Alelwia

Eric Jones geiriau John Williams a T. Ellis Jones

10. Mae Hon yn Fyw (Yr Anthem allan o sioe Chess)

Andersson, Rice & Ulvaeus cyf. Myrddin ap Dafydd

11. Nadolig Llawen i chi gyd

Caryl Parry Jones a Hywel Gwynfryn

12. Newyddion Da

Graham Kendrick tr. Emyr Wynne Jones


Cliciwch isod i gael blas ar yr arlwy gerddorol sydd ar y Gryno Ddisg.

Mae Seingar yn gymuned o ffrindiau da sydd hefyd yn mwynhau canu – cymerwch 'Eilia2' i gael blas ar gymeriad y côr drwy gyfrwng y caneuon hyn.

Cod i Ddeffro Gwalia Wen
Rhyfel
Gorwedd gyda’i Nerth
Nadolig Llawen i chi gyd
CD Seingar
CD Seingar
CD Seingar
CD Seingar
 

O dan arweiniad medrus Nicki Roderick ac i gyfeiliant dawnus Elin Mair Howells ac Anwen Evans ar y piano, mae Seingar yn gôr cymysg o 50 o leisiau o Gaerfyrddin.

Sefydlwyd y côr yn haf 2004 ac mae wedi datblygu o nerth i nerth ers hynny.

Mae Côr Seingar yn cefnogi eisteddfodau, codi arian tuag at elusennau a diddanu mewn cyngherddau, priodasau a digwyddiadau amrywiol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae'r Côr yn dathlu 20 mlynedd mewn bodolaeth yn 2024 gyda chyngerdd i nodi’r garreg filltir hon.

CYNGERDD DATHLU 20 CYNGERDD DATHLU