Seingar

Côr Seingar
Aelodau
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Aelodau Côr Seingar
Cyfarwyddwraig Cerdd
Nicki Roderick
Cyfeilyddes
Seingar
Elin Mair Howells
Cor Seingar
Soprano
Alto
Tenor
Bas
Angharad Chapman-Hall
Anwen Evans
Ieuan Jones
Caryl Davies
Carys Augustus
Carwyn Edwards
Gareth Richards
Helen Davies
Derfel Harries
Ben Sellman
Heledd Gwenllian
Heledd Fflur Jones
Val Humphreys
Christoph Konrad
Shôn Williams
Gwawr Lewis
Luned Hughes
Awena Owen
Lowri Elen Jones
Rhys Richards
Sarah Reynolds
Dewi Snelson
Carys Richards
Mwynwen Jones
Meirion Thomas
Marged Smith
Catrin Llwyd
Lowri Rees
Jane Thomas
Lisa Williams
Sioned Snelson
Carys Thomas
Hannah Thomas
Heledd Tomos
Catrin Parry Williams
Llinos Roberts Williams