Seingar

Côr Seingar
Aelodau
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Cysylltu â’r Côr Lluniau
Aelodau Côr Seingar
Cyfarwyddwraig Cerdd
Nicki Roderick
Cyfeilyddes
Seingar
Nicki Roderick
Elin Mair Rees
Cor Seingar
Soprano
Alto
Tenor
Bas
Sian Axford
Carys Augustus
Eirion Davies
Ieuan Jones
Zeena Cremin
Buddug Davies
Carwyn Edwards
Gerwyn Rhys
Rachel Davies
Gwenan Davies
Rhodri Elias
Gareth Richards
Caryl Davies
Vicki Glanville
Christoph Konrad
Neil Rosser
Heledd Jones
Heledd ap Gwynfor
Lewis Richards
Ben Sellman
Lisa Mai Jones
Luned Henry
Heulyn Roderick
 
Mair Jones
Jenny Jones
Dewi Snelson
Nia Ann Jones
Meleri Jones
Meirion Thomas
Gwawr Lewis
Mwynwen Jones
Emma O'Connor
Catrin Howells Lloyd
Awena Owen
Elen Martin
Sarah Reynolds
Menna Mason
Carys Richards
Rhian Rees
Caron Thomas
Sioned Richards
Jane Thomas
Sioned Snelson
 
 
Lisa Williams
Llinos Roberts Williams
   
Catrin Parry Williams
 
Bethan Wyn