Seingar

Côr Seingar
Aelodau
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Cysylltu â’r Côr Lluniau
Aelodau Côr Seingar
Cyfarwyddwraig Cerdd
Nicki Roderick
Cyfeilyddes
Seingar
Nicki Roderick
Elin Mair Rees
Cor Seingar
Soprano
Alto
Tenor
Bas
Sian Axford
Carys Augustus
Eirion Davies
Ieuan Jones
Rachel Davies
Vicki Glanville
Carwyn Edwards
Gerwyn Rhys
Caryl Davies
Heledd ap Gwynfor
Rhodri Elias
Gareth Richards
Heledd Jones
Luned Henry
Christoph Konrad
Neil Rosser
Mair Jones
Jenny Jones
Heulyn Roderick
Ben Sellman
Nia Ann Jones
Meleri Jones
Dewi Snelson
 
Gwawr Lewis
Mwynwen Jones
Meirion Thomas
Sara Mair
Catrin Howells Lloyd
Emma O'Connor
Elen Martin
Awena Owen
Lois Morus
 
Carys Richards
Rhian Rees
 
Caron Thomas
Sioned Richards
 
Jane Thomas
Sioned Snelson
 
Lisa Williams
Hannah Thomas
 
 
Llinos Roberts Williams
   
Catrin Parry Williams
 
 
Bethan Wyn