Seingar

Côr Seingar
Aelodau
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Aelodau Côr Seingar
Cyfarwyddwraig Cerdd
Nicki Roderick
Cyfeilyddes
Seingar
Nicki Roderick
Elin Mair Rees
Cor Seingar
Soprano
Alto
Tenor
Bas
Rachel Davies
Carys Augustus
Eirion Davies
Ieuan Jones
Caryl Davies
Vicki Glanville
Carwyn Edwards
Gerwyn Rhys
Heledd Jones
Heledd ap Gwynfor
Rhodri Elias
Gareth Richards
Mair Jones
Luned Henry
Christoph Konrad
Neil Rosser
Nia Ann Jones
Jenny Jones
Heulyn Roderick
Ben Sellman
Gwawr Lewis
Meleri Jones
Lewis Richards
 
Sara Mair
Mwynwen Jones
Dewi Snelson
Emma O'Connor
Catrin Howells Lloyd
Meirion Thomas
Awena Owen
Rhian Rees
Carys Richards
Sioned Richards
 
Caron Thomas
Sioned Snelson
 
Jane Thomas
Hannah Thomas
 
Lisa Williams
Llinos Roberts Williams
 
 
Catrin Parry Williams
 
 
Bethan Wyn