Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
William Howell
William Howell
Llais / Swyddogaeth Tenor / Is-Drysorydd
Aelod Medi 2021
Disgrifiwch eich hun  Bach yn OCD, wastad yn barod i helpu eraill a fel arfer yr un talaf yn yr ystafell.
Hoff gân Seingar. 'Gorwedd Gyda’i Nerth'

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Perfformio ‘Y Tangnefeddwyr’ yng Nghapel y Tabernacl, Treforis o dan arewiniad Eric Jones ar Dechrau Canu Dechrau Canmol.
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Colli mas ar canu yn Stadiwm y Principality yng nghêm Cymru v Awstralia 2022 oherwydd COVID.
Profiadau diddorol Dod yn ail ar fersiwn cymraeg o junior masterchef ‘COG1NIO’ pan o ni’n 14 mlwydd oed a cwrdd â Jamie Oliver yn Llundain pan o ni’n Ysgol Gynradd Nantgaredig.

Diddordebau (heblaw am ganu)

Os ydych wedi sylwi o’r uchod, rwy’n hoff iawn o goginio ac hefyd bowlio mat byr a seiclo.

Sut ydych am gael eich cofio?

Yr un tal oedd yn ‘sticko’ mas yn y rhes gefn!