Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Vicky Glanville
Vicki Glanville
Swyddogaeth / Llais
Alto
Aelod
Medi 2013
Disgrifiwch eich hun 

Tawel ond ar ôl dod i ‘nabod pobl, yn ymlacio ac yn gallu bod yn llawn sbort a drygioni! Gofalgar, Dibynadwy, Gonest.

Hoff gân Seingar.

'Rhyfel' gan Richard Vaughan

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Canu ar lwyfannau Eisteddfodau.

Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar.

Cofiadwy – canu ar y pitch yn gêm Cymru ac Awstralia 2022.
Gorffen canu caneuon mawr fel côr bach wrth weld a chlywed ymatebion cynulleidfaoedd.
Canu ym mherfformiadau 'Llwyth' a 'Tylwyth' gan Daf James.

Profiadau diddorol

Dwi wedi nofio gyda dolffiniaid, morlo a chrocodeil! (Siarcod nesa gobeithio!)

Diddordebau (heblaw am ganu)

Cerdded, ‘Geocaching’, Ffotograffiaeth, gweld llefydd newydd a’i harchwilio, ‘Paranormal’!

Sut ydych am gael eich cofio?

Fel person caredig sy’n helpu eraill pan bod angen cymorth arnynt.