Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Val Humphreys
Val Humphreys
Swyddogaeth / Llais Alto 
Aelod 2022
Disgrifiwch eich hun 

Gwyddeles, Dysgwraig Cymraeg

Hoff gân Seingar. Rhyfel gan Richard Vaughan

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Canu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron - fel dysgwraig, roedd yn fraint enfawr i gymryd rhan yn yr Ŵyl ar yr un safon â phobol Cymraeg eu hiaith!
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Canu yn y stadiwm Principality cyn gêm rygbi Cymru yn erbyn Awstralia mis Tachwedd 2022 (a bron a chael fy mwrw gan ddau chwaraewr Awstralia ar fy ffordd bant o’r cau)!
Profiadau diddorol Mynd i Fadagascar ar fy mis mêl. Dwi wedi byw yn y Deyrnas Eswatini am flwyddyn. Dwi’n hoff iawn o anifeiliaid gwyllt ac wedi mynd ar Safari sawl gwaith.

Diddordebau (heblaw am ganu)

Pobi a bwyta cacennau/bara/pethau melys - esgus i’r plant bod ni’n mynd ar daith ddiwylliannol rhywle pan dyn ni wir yn mynd i ymweld â siop becws welais i ar Instagram!

Sut ydych am gael eich cofio?

Yr alto sydd wastad yn ymarfer prynhawn Dydd Mawrth cyn ymarfer côr, ac sydd wastad yn gofyn i Jenny i roi'r traciau ar y grŵp WhatsApp.