Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Sioned Richards
Sioned Richards
Llais / Swyddogaeth Alto
Aelod (ers pryd?) Oes
Disgrifiwch eich hun  Byr
Hoff gân Seingar. Rwy’n Dy Weld yn Sefyll - pennill 3 i fod yn fanwl gywir

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Steddfod Llangadog gyda 3 alto - “In the bag” Heledd!
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Perfformio 'Tylwyth' - crepian mas a gadael Llinos yn y toilet i feddwl bod y côr wedi mynd i’r llwyfan - yr olwg ar ei hwyneb!!
Profiadau diddorol Perfformio - 'Ble’r aeth yr afanc?'

Diddordebau (heblaw am ganu)

Cerdded ynghanol byd natur, tyfu blodau, barddoniaeth, bwyta bwyd da, ond yn fwy na dim yfed gwin coch gyda fy ffrind gorau yn y byd Nicki Roderick.

Sut ydych am gael eich cofio?

Treuliodd lawer awr yn yfed gwin coch gyda’i ffrind gorau yn y byd Nicki Roderick!