Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Shôn Williams
Shon Williams
Llais / Swyddogaeth Bâs
Aelod 2021
Disgrifiwch eich hun  Mewnblyg, allblyg, chwilfrydig
Hoff gân Seingar. 'Abendlied', yn enwedig y nodyn bâs diweddglo.

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Fel aelod gweddol newydd, dwi’n mwynhau’r amrywiaeth – canu mewn tafarndai, neuaddau, llwyfan y Gen, ar gae’r Principality, gefn llwyfan yn Tylwyth – does byth gig yr un peth, ac mae’n braf teimlo’n rhan o’r gymuned.
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Roedd hi’n anferth o fraint bod ar gae’r Principality yn canu nerth fy mhen – a ddim clywed gair roeddwn i’n ganu. Wna’i ddim methu canu 'Newyddion Da' ar gyfer ein fideo Nadolig – licio hi tro cyntaf, syrffedu erbyn y pymthegfed gwaith ac roeddwn i’n gwisgo jymper Nadolig oedd yn gwneud fi edrych fel Mrs Doubtfire!
Profiadau diddorol Prynwch beint ac fe gewch fy hanes.

Diddordebau (heblaw am ganu)

Bwyta ac yfed yn dda, mewn cwmni da. Mynd am dro ar fy meic ar hyd hen lwybrau.

Sut ydych am gael eich cofio?

Prynodd rownd yn ddirwgnach.