Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Rhodri Elias
Rhodri Elias

Llais

Cyfrifoldebau

Tenor

Trio cadw Heulyn rhag canu’r alaw!

Aelod

2006-2014 On ac Off. Selog ers 2014

Disgrifiwch eich hun 

Digon hawddgar gobeitho. Bach o glown o bosib!

Hoff gân Seingar.

Eryr Pengwern

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Canu’r Tangnefeddwyr dan arweiniad Eric Jones yng Nghapel Y Tabernacl, Treforis

Profiad cofiadwy - Côr Seingar.

Profiad anghofiadwy - Côr Seingar.

Perfformio Opera 'Fidelio' gyda Cwmni Opera Cymru

Colli allan ar berfformio yn Eisteddfod Tregaron oherwydd COVID
Profiadau diddorol

Adeg yr Euros 2016: Trafeulu drwy Ffrainc o dop i’r gwaelod ar y tren yng nghwmni 3 gwr hwyliog arall. Ddim yn deall pam odd pawb yn syllu mor gas arno ni yr holl ffordd! Sylwi, ar ol cyrraedd Bordeaux, fod ni wedi bod ar y “chariot silencieux” Oops!

Diddordebau (heblaw am ganu)

Gwylio chwaraeon o bob math.Ystyried cadw’n heini ond yn diweddi lan yn cerdded. Darllen ac ambell “focs set”

Sut ydych am gael eich cofio?

Rhywun odd yn barod i wasgu bach o hiwmor allan o bob sefyllfa.