Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Rachel Davies
Rachael Davies
Swyddogaeth / Llais Cadeirydd Seingar / Soprano
Aelod Ionawr 2008 
Disgrifiwch eich hun 

Cymdeithasol, Dibynadwy, Siaradus, Cystadleuol, Stwbwrn! 

Hoff gân Seingar. Gorwedd gyda’i Nerth / Yn yr Hwyl

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Cystadlu mewn Eisteddfodau bach yn yr ardal a chystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol (a’r cymdeithasu sy’n dilyn!) 

Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar.

Canu ar gae Stadiwm Principality cyn gêm Cymru v Awstralia Tachwedd 2022

Canu ym mherfformiadau Tylwyth a rhywun o’r côr arall yn chwarae tric arnon ni bo ni’n hwyr i’r llwyfan a gadael ein swper ar hanner! 

Profiadau diddorol

Dathlu penblwydd arbennig yn Efrog Newydd. Rhedeg Hanner Marathon am y tro cyntaf a hynny mewn 2 awr a 6 munud. 

Diddordebau (heblaw am ganu)

Cadw’n Heini - rhedeg, codi pwysau, beicio (pan mae’r tywydd yn braf!).

Mynd am wac da’r cŵn. Darllen. 

Sut ydych am gael eich cofio?

Fe wnaeth hon joio bywyd!