Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Nicki Roderick
Nicki Roderick
Swyddogaeth / Llais Cyfarwyddwraig Cerdd ac Arweinyddes
Aelod Mehefin 2004 - aelod gwreiddiol / sefydlydd Côr Seingar
Disgrifiwch eich hun  Brwdfrydig, hwyliog a chymdeithasol
Hoff gân Seingar. Rhyfel gan Richard Vaughan

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar

Canu cyn y gêm rhyngwladol yn Stadiwm y Principality - Cymru v Awstralia
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar

Stryglan i sefyll yn llonydd wrth arwain tra'n diddanu ymwelwyr mewn perfformiad ar drên 'Rheilffordd Gwili' ac ymdrechu i atal y chwerthin wrth weld y sopranos yn ceisio sefyll lan mewn 'heels' uchel!!

Diddanu mewn cartref henoed lleol a chystadlu gyda swn chwyrnu un o'r trigolion.

Profiadau diddorol Ymweld a'r ' Cu Chi Tunnels' a ddefnyddiwyd yn ystod y rhyfel yn Vietnam. Deifio tan fôr yn y 'Blue Hole' yn Belize ac ymweld ag ogofau filltiroedd o dan ddaear yn Guatemala.

Diddordebau (heblaw am ganu)

Treulio amser gyda theulu a ffrindiau a joio gwylio ffilmiau tra'n bwyta Dairy Milk!

Sut ydych am gael eich cofio?

Person bywiog a chyfeillgar a oedd yn llawn sbort ac yn dwlu ar Gôr Seingar!!!