Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Neil Rosser
Nei Rosser
Llais Bâs
Aelod Ddim yn siwr
Disgrifiwch eich hun 

Anghofus

Hoff gân Seingar. Hoffi pob un

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Perfformio 'Fidelio' gyda Opera Cymru.
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar.

Ware wyth bar o introduction i 'Haleliwia' yn y ‘Perfume Department’ o Debenhams fel rhan o 'Flash Mob Nadolig' Seingar. Cofio gobeithio mai dim 'wind up' oedd e! Yffarn o rhyddhad pan ymunodd Gerwyn yn y pennill cyntaf.

Profiadau diddorol Crasho beic modur yn ystod y prawf gyrru beic modur

Diddordebau (heblaw am ganu)

Ware gitar, garddio, gwaith coed.

Sut ydych am gael eich cofio?

Gitarydd gweddol.