Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Meleri Jones
Meleri Jones
Swyddogaeth / Llais Alto 
Aelod 2007
Disgrifiwch eich hun 

Tawel, Amynrddgar, Dibynadwy, Hwyliog a Chymwynasgar, a’n ddigon tal i fod yn y rhes gefn!

Hoff gân Seingar. Hoffi canu pob un ond mae ‘Rwyn dy weld yn Sefyll’ yn ffefryn.

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Canu ar lwyfan Canolfan y Mileniwm wrth gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a dod yn 3ydd! Hefyd mae Gŵyl Canol Dre wastad yn uchafbwynt. 

Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Canu yr anthem ar gae Stadiwm y Principality cyn gem Cymru v Awstralia yn 2022.
Profiadau diddorol Canu ar drên stem Gwili a hwnnw'n symud! 

Diddordebau (heblaw am ganu)

Gweu, coginio, treulio amser yn yr awyr iach gyda'r teulu, mynd i wersylla.

Sut ydych am gael eich cofio?

Am fod yn fi.