Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Meirion Thomas
Meirion Thomas

Llais

Swyddogaeth

Sai'n gwbod, mae e lan i Nicki benderfynu pa lais mae'n meddwl sydd gyda fi.

Dim lot o swyddogaeth ers blynydde.

Aelod (ers pryd?) 2005 - Sbel fach nawr!
Disgrifiwch eich hun  Tawel, cydweithredol. Wastad â'r awydd i fod yn gwrtais.
Hoff gân Seingar. Hushabye Mountain allan o 'Chitty Chitty Bang Bang'.

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Wel ma' gymaint i ddewis, ond o bosib y prynhawn hynny ar bwys y traeth yn 'Gŵyl Nôl a Mlan' yn Llangrannog.
Profiad anghofiadwy - Côr Seingar. Y profiad 'na ar y bws awyr agored yng Nghaerfaddon, pan o ni ddim yn siwr beth oedd swyddogaeth y clustffonau!
Profiadau diddorol Taith mor bell i Prague, blynydde cyn ymuno gyda'r côr.

Diddordebau (heblaw am ganu)

Gwylio llawer o wahanol chwaraeon. Hefyd unrhywbeth sy'n ddiddorol.

Sut ydych am gael eich cofio?

Fel rhywun y bydde'n ymosod ar y 'Starship Enterprise'.