Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Lewis Richards
Lewis Richards
Llais / Swyddogaeth Tenor ac is-gadeirydd. 
Aelod Ers 2008
Disgrifiwch eich hun 

Athro yng Nghanolfan yr Eithin, Maes y Gwendraeth ac arweinydd corau amrywiol. 

Hoff gân Seingar. Tangnefeddwyr

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Noson dathlu 10 mlynedd y côr- Felly edrych mlaen. 
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Perfformio’r ‘Red Lady of Paviland’ yn y Lyric! Ble aeth yr afanc?! 
Profiadau diddorol  

Diddordebau (heblaw am ganu)

Rasio 'Autograss' ar draws y Deyrnas Unedig i glwb Teifi Autograss a’r South Wales Autograss League. Dwi hefyd yn hoff o gerdded, a rhedeg… weithiau! 

Sut ydych am gael eich cofio?