Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Ieuan Jones
Ieuan Jones

Llais

Bâs

Aelod 2007
Disgrifiwch eich hun 

Edrych allan am pobl eraill a hwylus.

Hoff gân Seingar.

Mae’r Ser yn canu.

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Perfformio Opera ‘Fidelio’ gyda Cwmni Opera Cymru.

Profiad cofiadwy - Côr Seingar.

Profiad anghofiadwy - Côr Seingar.

Perfformio Opera ‘Fidelio’ gyda Cwmni Opera Cymru.

Profiadau diddorol

Cael trip mewn car cyflym fêl gwibdaeth o amgylch Cuba.

Diddordebau (heblaw am ganu)

Hyfforddi tîm pêl droed dan 7oed Peniel Panthers. Gwylio chwaraeon amrywiol. Mynd i’r sinema a gwylio bocs sets. Chwarae gemau ar 'Nintendo Switch'.

Sut ydych am gael eich cofio?

Fel un a oedd yn rhoi help llaw ar bob achlusur.