Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Heulyn Roderick
Heulyn Roderick
Llais / Swyddogaeth

Tenor - neu beth bynnag mae’r person sy’n sefyll ar fy mwys yn canu!

Cyfrifoldeb am Wefan Seingar

Aelod Mehefin 2004 - (aelod gwreiddiol)
Disgrifiwch eich hun  Egniol, gweithgar, penderfynol, cyfeillgar, hwyliog
Hoff gân Seingar. 'Bydded i' allan o 'Lord of the Rings' / Anthem allan o 'Chess' / Medli - 'Lion King'

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Opera Cymru 'Fidelio' -Theatr Memo, Barry
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Ymweliad heriol â chlwb nos Savannahs, Caerfyrddin yn dilyn Cinio Nadolig y Côr nifer o flynyddoedd yn ôl - dal yn ceisio dod dros y profiad!
Profiadau diddorol

Ymladd Tarw (digon gwyllt) mewn Bull Ring yn Mexico!

Rhwyfo Currach Gwyddelig ar draws môr Iwerddon o Rosslare i Aberteifi dros nos ar gyfer elusen Ambiwlans Awyr Cymru

Diddordebau (heblaw am ganu)

Heriau dygnwch - beicio a rhwyfo. Teithio ymhob cyfandir, Cefnogi chwaraeon amrywiol

Sut ydych am gael eich cofio?

Fel person sydd ddim yn cymryd bywyd yn rhy ddifrifol ac sy’n dangos parch tuag at bawb