Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Heledd ap Gwynfor
Heledd apgwynfor
Llais / Swyddogaeth Alto / Cydlynydd Marchnata
Aelod (ers pryd?) rhy hir - ers y dechre nôl yn 2004!
Disgrifiwch eich hun  Byr
Hoff gân Seingar. Adiemus gan Karl Jenkins / O Fab y Dyn gan Eric Jones

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Eisteddfod Llandudoch pan guron ni Bois Taf
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. uchod a chanu 'O Gymru' gyda Caryl PJ a chanu mewn acshiwal OPERA a gwneud SYMUDIADE
Profiadau diddorol Byw mewn llefydd diddorol - Guyana, Israel, China a Pencader

Diddordebau (heblaw am ganu)

Darllen, Teithio, chwarae criced (bowlio overarms!) Capel, magu plentyn, tynnu lluniau, gwleidyddiaeth...

Sut ydych am gael eich cofio?

Yr alto orau a fu!!