Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Fflur Dafydd
Fflur Dafydd
Llais / Swyddogaeth Soprano 2
Aelod (ers pryd?) 2021
Disgrifiwch eich hun  byr, sili, barus.
Hoff gân Seingar. Hon ydyw'r foment.

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Gwyl Canol Dre 2023.
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Gorffen stoc alcohol 'Cofio Lounge' a oedd ar fin mynd heibio ei sell by date tra'n canu caneuon Nadolig.
Profiadau diddorol Canu ar ffyn baglau gyda'r côr ar ol hip op!

Diddordebau (heblaw am ganu)

Nofio, byta caws, gwylio ffilmiau.

Sut ydych am gael eich cofio?

Fel rhywun a oedd yn cymryd rôl soprano 2 o ddifri.