Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Emma O'Connor
Emma O'Connor
Llais / Swyddogaeth Sopralto
Aelod (ers pryd?) Ers o'n i'n 27....
Disgrifiwch eich hun  Tal, joio bach o sbort.
Hoff gân Seingar.

Anodd..3 yn sefyll mas:- 1.Rhyfel, 2 Offeren, 3 Lisa Lân

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Yr un oedd “Yn y bag"
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Nifer: Yfed gwin coch (haha!) Canu holl repertoire y côr yn y bws ar y ffordd nôl o Lundain! Casglu pens a bags yn Steddfod! Gwneud ffrindie oes.
Profiadau diddorol

Wedi hedfan awyren.

Mynd am wac o'r stepen drws a glanio yng nghanol ffarm ffesantod (ar ddamwain)!

Diddordebau (heblaw am ganu)

Cerdded, PS4 (yn enwedig RDR2/Assassins Creed), cerddoriaeth byw, fforio, dysgu Eidaleg

Sut ydych am gael eich cofio?

Weithiau roedd hi ar amser....