Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Eirion (Meat loaf) Davies
Eirion Davies
Llais / Swyddogaeth

Tenor (rhan fwyaf o'r amser!)

Yr un sydd yn gyfrifiol am y losin a'r cwrw ar y bws!

Aelod  Ionawr 2014
Disgrifiwch eich hun  Cyfeillgar, gweithgar, positif, llawn sbri. Chi ddim moen croesi fi!
Hoff gân Seingar. O Ddwyfol Nos, Hedfan Fry (allan o'r Sioe Gerdd - 'Wicked'')

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Recordio Cryno Ddisg Seingar - Stiwdio 'Sonic One', Llangennech -Tachwedd 2015
Profiad cofiadwy - Côr Seingar. Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli 2015 (Steddfod cynta fi!) 
Profiadau diddorol Disgybl y flwyddyn 2003 - Cwrs Agri Mechanics. 

Diddordebau (heblaw am ganu)

Mynd ar tractor run o gwmpas y wlad i godi arian tuag at elusennau amrywiol.
Gwylio Rygbi. Cymdeithasu. 

Sut ydych am gael eich cofio?

Fel y person sy'n barod i helpu unrhyw un dim ots pwy amser o'r dydd neu'r nos.