Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Caron Rhiannon
Caron Rhiannon
Llais / Swyddogaeth

Top Sop
Meistres y Gwisgoedd!!

Aelod Ers 2012
Disgrifiwch eich hun 

Ww…. Sain gwybod….. Ymmmm…. Rwy’n hoff o gael amser da, gwisgo dillad neis ac yfed cosmopolitans! 

Hoff gân Seingar.

Anthem Chess a medley Les Mis

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Canu yn Stadiwm y Principality ar gyfer gêm rygbi o flaen miloedd o gefnogwyr. 

Profiad cofiadwy - Côr Seingar.

Rhaid iddo fe fod ar y trên stêm ym Mronwydd.
Sylweddolodd nifer o ni ladies y côr y noson honno bod sodlau uchel a chanu ar hen drên ddim yn cydweddu’n dda.  Say no more.

Profiadau diddorol

Digon ohonynt ond well peidio rhoi fan hyn!!!!

Diddordebau (heblaw am ganu)

Blaenoriaeth - FFASIWN A SIOPA!!!!!!
 Rwyf hefyd yn dwli gwario amser gyda fy nheulu a ffrindiau yn cerdded, teithio, mynd allan am fwyd a mynd i’r theatr i weld sioe gerdd neu drama.
Wwwwww – dwi hefyd yn obsessed gyda ‘crime documentaries’!

Sut ydych am gael eich cofio?

Ffrind ffyddlon ag oedd yn rhoi eraill yn gyntaf….