Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Angharad Chapman
Llais Soprano (2)
Aelod Medi 2022
Disgrifiwch eich hun   
Hoff gân Seingar. Hafan Gobaith / Rhyfel

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Canu yn stadiwm y Principality Cymru V Awstralia 2022
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Y noson - Karaoke yn Clwb Rygbi Pencoed!
Profiadau diddorol

Mynd i wylio gem derfynol y PRO 12 fel aelod o'r 'Press' a gweld y Sgarlets yn ennill!

Canu yn Stadiwm ddwywaith.

Diddordebau (heblaw am ganu)

Rygbi - Dilyn y Sgarlets. Rhan o dim hyfforddi Merched Mynydd Mawr (dan 14)

Nofio, Iaith a Lleferydd

Sut ydych am gael eich cofio?

Ffyddlon ac wedi gwneud gwahaniaeth a chyfraniad positif i fywydau plant bach.