Seingar

Côr Seingar
Pwy yw Pwy?
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Enw
Aled Williams
Aled Williams
Llais Bâs
Aelod Tachwedd 2022
Disgrifiwch eich hun 

Cystadleuol tra’n ymddangos yn ‘laid back’, cyfeillgar, dibynadwy.

Hoff gân Seingar. Dim lot o ddewis hyd yn hyn ond Hafan Gobaith gan mod i’n gwbod y geiriau yn barod (a’r dôn gobeithio!)

Hoff berfformiad gyda - Côr Seingar.

Canu ar gae Stadiwm Principality cyn gêm Cymru/Awstralia, Tachwedd 2022.
Profiad cofiadwy neu anghofiadwy - Côr Seingar. Heb os, y trip, o’r dechrau i’r diwedd, i Gaerdydd a nôl, Tachwedd 2022.
Profiadau diddorol Hedfan mewn helicopter chinook gyda’r drws cefn i lawr. Canu gyda côr CFfI Cymru ar lwyfan Canolfan y Mileniwm yn 2005.

Diddordebau (heblaw am ganu)

Seiclo, snwcer, sinema, y sêr a’r bydysawd.

Sut ydych am gael eich cofio?

‘Alle fe di whare i’r llewod tyl.