Côr Seingar
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Rhithiol Cysylltu â’r Côr Lluniau
Rhagflas yma!

CRYNO DDISG NEWYDD SEINGAR

Eilia2

Rhagflas yma!

Diolch o galon i'r canlynol am eu nawdd tuag at y gyngerdd arbennig yma.

NODDWYR

CYNGERDD

DATHLU

Côr Seingar yn 20 mlwydd oed eleni!

Seingar 20

Neuadd San Pedr, Caerfyrddin,

Nos Sadwrn, Ebrill 20fed 2024 - 7:30y.h.

Cor Seingar

Croeso cynnes i aelodau newydd.

I’r rheiny ohonoch sy’n hoffi canu a chymdeithasu ac sy’n rhydd bob nos Fawrth, yna beth am ymuno a chôr cymysg yng Nghaerfyrddin?

CROESO CYNNES I BAWB.

Lleoliad ymarferion - Festri - Capel Y Priordy, Caerfyrddin.

Dyddiad ac Amser - Nos Fawrth 7:30 - 9:00 y. h.

Cor Seingar

Cor Seingar Beth am ddilyn Cor Seingar? twitter cor seingar
Cryno Ddisgiau Seingar ar gael - Cysylltwch - seingar@hotmail.co.uk
EILIAD - CRYNO DDISG SEINGAR (Cliciwch i wrando)

Cor Seingar

Photoscymru.com

Diweddarwyd - Ebrill 3ydd - 2024