Seingar Côr Seingar Seingar
Hafan Dyddiadur Swyddogion Aelodau Newyddion Elusennau Cysylltu â’r Côr Lluniau
Croeso i wefan Côr Seingar
Cor Seingar
Croeso cynnes i aelodau newydd.

 

I’r rheiny ohonoch sy’n hoffi canu a chymdeithasu ac sy’n rhydd bob nos Fawrth, yna beth am ymuno a chôr cymysg yng Nghaerfyrddin?

CROESO I BAWB.

Lleoliad ymarferion - Festri - Capel Y Priordy, Caerfyrddin.

Dyddiad ac Amser - Nos Fawrth 7:30 - 9:00 y h

Cor Seingar

Beth am ddilyn Cor Seingar? twitter cor seingar
Cryno Ddisgiau Seingar ar gael - Cysylltwch - seingar@hotmail.co.uk
CRYNO DDISG SEINGAR
Diweddarwyd - Ionawr 8fed - 2020
Photoscymru.com